NISSASTRÖM KURSGÅRD


 

ALLTID PÅ NISSASTRÖM KURSGÅRD

Övernatta på Nissaström kursgård. Bo på vårt hotell eller i disponentvillan. Hos oss finns flera alternativ, allt från enkelrum till att hyra en hel villa. Läs mer här

Re­stau­rang­en på Nissaström kursgård. Vi ser­ve­rar med stolt­het rät­ter som tilla­gats från grunden, precis som hemlagat. Läs mer här

Kon­fe­rens på Nissaström kurs­gård. På Nissaström kursgård finns mo­der­na mö­teslo­ka­ler för upp till 200 del­ta­ga­re. Vi väl­kom­nar både stör­re och mind­re säll­skap för alla typer av möten – kon­fe­ren­sen, kick-of­fen eller målarkursen. Läs mer här